Životné prostredie

Znečistenie oceánov

Oceány pokrývajú tri štvrtiny zemského povrchu, obsahujú 97 % vody na zemi a predstavujú 99 % životného priestoru na planéte podľa objemu. Živobytie viac ako troch miliárd ľudí závisí od morskej a pobrežnej biodiverzity. Celosvetovo sa trhová hodnota morských a pobrežných zdrojov a priemyselných odvetví odhaduje na 3 bilióny dolárov ročne alebo okolo 5% svetového HDP.

Oceány absorbujú asi 30 percent oxidu uhličitého produkovaného ľuďmi a vyrovnávajú vplyvy globálneho otepľovania.

Naše oceány sú však zasiahnuté ľudskou aktivitou, ktorá poškodzuje morský život, podkopáva pobrežné komunity a negatívne ovplyvňuje ľudské zdravie. Do oceánov a pobrežných vôd sa dostáva veľké množstvo odpadu a iných znečisťujúcich látok vrátane plastových nečistôt, chemického a rádioaktívneho odpadu z podzemných zdrojov, ako aj lodného odpadu a opusteného rybárskeho náčinia. Takýto odpad v mori spôsobuje fyzické poškodenie morských živočíchov zapletením do odpadu, uviaznutím do odpadu a jeho prehltnutím.

Tri štvrtiny morského odpadu tvoria plasty. Až do 12 700 000 ton plastového odpadu pribudne v oceánoch každý rok. Pokiaľ to bude takto pokračovať, odhaduje sa, že objem plastu prevýši objem rýb v oceánoch. Fragmenty plastových nečistôt menšie ako 5 mm, ktoré ale nie je možné v morskom prostredí biologicky odbúrať, je teraz možné nájsť vo všetkých svetových oceánoch a moriach, a to aj v odľahlých oblastiach, ako sú hlboké priekopy a neobývané ostrovy v Tichého oceánu ďaleko od ľudí.

Mikroplasty rybám spôsobujú fyziologický stres, rakovinu pečene, a endokrinnú dysfunkciu, postihujúcu samičiu plodnosť a rast reprodukčných tkanív v samčích jedincoch. Spôsobujú to samotné plasty, ale aj chemické znečisťujúce látky, ktoré sa obsorbujú do plastov z okolitej morskej vody.

V oceánoch je v súčasnosti okolo 500 mŕtvych zón v pobrežných oblastiach s nízkym obsahom kyslíka.

Rádioaktívny odpad unikajúci do oceánu je zdrojom znečistenia, o čom svedčia aj nedávne udalosti vo Fukushime.

Regulácia znížila znečistenie ortuťou, ale zistilo sa, že vysoké hladiny ortuti naďalej pretrvávajú v životnom prostredí. Ľudia a voľne žijúce živočíchy, ktoré sú závislé na zdrojoch rýb sú naďalej ohrozený ortuťou. Hladiny ortuti v globálnom prostredí by sa mohli zdvojnásobiť do roku 2050.