Živočíchy

Všetko o včelách (1)

-Prečo a čím sú dôležité?

Včely sú najdôležitejšími opeľovačmi našich plodín, ovocia či zeleniny. Na svete existuje množstvo rôznych druhov včiel, ale aj tak je nám najznámejšia včela medonosná. Práve ona je pre nás podstatne dôležitá v kolobehu prírodného života. Opeľuje dôležité plodiny ako sú paradajky, slnečnice, mandle, rôzne bobule a mnoho ďalšieho. Včely taktiež udržiavajú pri živote ostatné druhy zvierat, ako sú napríklad vtáky, živiace sa semenami alebo plodmi rastlín. Môžem spomenúť taktiež výrobky, ktoré máme vďaka včelám: vosk, včelí jed a z nich najznámejší med. Ak by sa teda výskyt včiel rapídne znížil, ohrozilo by to nielen existenciu rôznych rastlinných druhou, ale aj biodiverzitu. Narušil by sa predovšetkým potravinový reťazec a bola by ohrozená nielen existencia človeka ale aj zvierat. (V potravinách by zmizlo mnoho potravín, ktoré každý z nás denne používa.)

-Čo ich ohrozuje?

Určite ste už zachytili, že výskyt včiel sa znižuje, mnoho z nich hynie práve z príčin, ktoré v tomto článku spomeniem. Tak ako všade, aj tu jeden problém súvisí z druhým. Jednou z príčin je hlavne takzvaná bezkvetná krajina. Ide o to, že sa na našom území nachádzajú prevažne poľnohospodárske pôdy, na ktorých sa pestujú iba určité typy plodín. Zaberajú tak veľkú rozlohu a nahradili kvitnúce rastliny, ktoré sú pre včely zdrojom potravy a vitamínov. Všetko sa to začalo hlavne po druhej svetovej vojne, kedy sa zmenili spôsoby poľnohospodárska a prestali sa vysádzať rastliny ako je ďatelina alebo lucerna. Začali sa používať taktiež nebezpečné pesticídy na ničenie burín, z ktorých je drvivá väčšina kvitnúca a dôležitá pre výživu včiel. Tieto pesticídy nielen že ničia kvitnúce buriny, ale aj ohrozujú prirodzené zdravie včiel. (Pre viacej informácií odporúčam pozrieť video nižšie.)

-Ako môžeme pomôcť včelám?