Odpady

Upcyklácia

Vo vzťahu k životnému prostrediu by sme sa my spotrebitelia mali správať zodpovednejšie a ekologickejšie. Jednou z možností je recyklácia, nulový odpad a upcyklácia.

Upcyklácia je proces zmeny odpadového materiálu alebo nepotrebných produktov na nové materiály či produkty lepšej kvality. Je to protiklad downcyklácie, ktorá na rozdiel od upcyklácie kvalitu produktov znižuje. Precyklovaním – upcyklovaním dávame druhý život akémukoľvek typu objektu. Vytvárať niečo nové zo starého sa stalo v poslednej dobe veľmi populárne, trendové aj v dizajne interiéru a štýle obliekania. Upcyklácia sa dá vykonať aj pred predajom ešte nepoužitého výrobku niekde v továrni.

Výhodami upcyklácie sú finančné úspory, znižovanie produkcie odpadu, zníženie spotreby surovín, zníženie spotreby energie, menej znečisteného ovzdušia, vody a nižšie emisie skleníkových plynov. Pri transformovaní použitého výrobku na nový sa zároveň rešpektuje životné prostredie.

Upcyklovaním sa dá aj zvýšiť hodnota objektu, prípadne sa pridá aj užitočnejšia funkcia. Kreatívny človek môže napríklad pretvoriť kus nábytku, alebo odevu vo svojom šatníku. Čoraz viac ľudí aj takto znižuje svoju ekologickú stopu.

Môžete sa inšpirovať nápadmi z internetu, alebo vymyslieť niečo nové. My sme napríklad upcyklovali starý skleník a altánok, na výbeh pre sliepky a staré okno, ktoré by sa inak vyhodilo pri rekonštrukcií na parenisko.