Prevádzkovateľ stránok

My a Zem – Veronika Dolníková