Živočíchy

Pomoc zvieratám vo voľnej prírode

Ľudia by mali s voľne žijúcimi zvieratami súcitiť a chrániť ich nie len z dôvodu, že sú súčasťou prírody a že patria k určitému druhu alebo ekosystému, ale aj preto, že sú živými bytosťami, ktoré dokážu cítiť radosť, ale aj utrpenie.

Zvieratá musia v prírode čeliť rôznym hrozbám. Nedostatok potravy a vody je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré obmedzujú rast populácie zvierat. Zvieratá vo voľnej prírode môžu trpieť mnohými druhmi ochorení, z ktorých niektoré sú veľmi bolestivé a môžu pomaly zabíjať. Dokonca aj tie, ktoré nie sú smrteľné, im spôsobujú veľké utrpenie. Vo voľnej prírode sú zvieratá často zranené. Rany môžu byť smrteľné a ak aj nie sú a zviera prežije, môže zostať čiastočne ochromené, alebo môže trpieť chronickou bolesťou a jeho život je oveľa kratší. Extrémne zmeny v podnebí a rôzne poveternostné vplyvy ako je extrémna zmena teploty, extrémne suchá, extrémne zimy spôsobujú smrť a utrpenie zvierat. Zvieratá ohrozujú aj zemetrasenia, hurikány, výbuchy sopiek, cunami a prírodné lesné požiare. Kvôli rôznym environmentálnym tlakom trpia zvieratá okrem fyzického utrpenia aj psychickým stresom.

Ľudia nie sú jediné bytosti, ktoré cítia utrpenie a radosť. Voči zvieratám žijúcim vo voľnej prírode by sme mali pristupovať tak, ako k domácim zvieratám. Mali by sme sa snažiť pomôcť zvieratám v prírode vždy, keď je to možné.

Ako pomôcť nájdeným zraneným zvieratám vo voľnej prírode nájdeme napríklad na internetovej stránke Záchrannej stanica v Zázrivej.

Informáciám o chránených živočíchoch sa venuje aj stránka Štátnej ochrany prírody SR, kde nájdete napríklad aj informácie o tom čo sú to stĺpy smrti a ako postupovať v prípade ak ste našli živého poraneného chráneného jedinca, čo treba robiť v prvom rade pri náleze a interaktívnu mapu existujúcich záchranných zariadení na Slovensku.

Ochrana živočíchov je zabezpečená prostredníctvom zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, t.z. akákoľvek manipulácia s chráneným živočíchom je zakázaná. Pričom za jedinca chráneného živočícha sa považuje nielen celý jedinec, ale aj jeho časť, napr. perie, vajcia, kosti.

Pozor, všetky voľne žijúce druhy vtákov sú chránenými druhmi živočíchov.

Kompletné informácie o vtáčej prvej pomoci a rehabilitácii nájdete aj na stránke www.dravce.sk .