Odpady

Papier a jeho (ne)výhody

Každý deň prichádzame do kontaktu s mnohými papierovými výrobkami. Či už sú to hygienické vreckovky, servítky, kozmetické a kuchynské utierky alebo toaletný papier… Bez toho, aby sme si to uvedomili, sa tak sami pripravujeme o čistý vzduch. V priemere jeden Slovák spotrebuje za svoj život až 100 stromov, pričom viac ako 70 ľudí príde o kyslík vyrúbaním jedného dospelého stromu.

A viete si predstaviť koľko stromov takto končí denne v odpade? Ide približne až o 270-tisíc stromov. Sú to všetko neuveriteľné čísla, za ktoré sme sami zodpovední a môžeme ich ovplyvňovať. Keď si pri každom nákupe akéhokoľvek papiera predstavíme, že na výrobu 1 tony bežného papiera sa spotrebuje 17 stromov, určite si vyberieme výrobky z recyklovaného papiera. Takéto výrobky sú ekologické, jemné a sú pritom rovnako kvalitné. Spracovaním zberového papiera a následnou výrobou produktov z neho dávajú spoločnosti svoj plný súhlas ochrane prírody. Kúpou takýchto výrobkov môžeme zachrániť množstvo stromov, ktoré nám „za odmenu“ poskytnú čistý vzduch.

Čo (ne)patrí do zberového papiera?

• Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

• Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, rolka od toaletného papiera, papierový obal do vajíčok, škatuľky od cigariet, kopírovací papier a akýkoľvek špinavý či mastný papier

VEDELI STE, ŽE:

• 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.

• Jeden Slovák spotrebuje za svoj život až 100 stromov.

• Viac ako 70 ľudí príde o kyslík vyrúbaním jedného dospelého stromu.

• Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát a následne kompostovať.

• Z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky.

• Celková ročná produkcia papiera je 800 kg na obyvateľa SR.

Zdroj: Enviromagazín (www.enviromagazin.sk).

Pozri si našu INFOGRAFIKU.