Enviropolitika

Rada Európskej únie schválila nové pravidlá pre plasty na jednorazové použitie

Rada Európskej únie prijala ambiciózne opatrenia navrhnuté Komisiou na riešenie problému morského odpadu pochádzajúceho z 10 typov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach, ako aj z opusteného rybárskeho výstroja a oxo-degradovateľných plastov.… Čítaj viac Rada Európskej únie schválila nové pravidlá pre plasty na jednorazové použitie