Rozhovory

Oslovila som kandidátov na prezidenta SR

Keďže sa blíži voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, položila som jednotlivým kandidátom na post prezidenta Slovenskej republiky otázku, či by neposkytli čitateľom mojej stránky informáciu o tom, ako by sa ako prezidenti zasadili o zlepšenie starostlivosti o životné prostredie v Slovenskej republike. Odpovede doručené do dnešného dňa si môžete prečítať. V prípade doručenia odpovedí od ostatných kandidátov, budú do článku hneď doplnené.

Bohumila Tauchmannová

Spoločenská zodpovednosť je téma, ktorá mi leží na srdci už veľa rokov a preto som začala písať a hľadať prostriedky, ako vzdelávať občiansku verejnosť. Podarilo sa mi za 12 rokov práce dostať do popredia tému prečo treba nakupovať domáce výrobky, aký to má dopad na náš život a zmeniť nákupné správanie spotrebiteľov smerom k nakupovaniu domácich produktov. Som autorkou projektov CSR na podporu nákupného patriotizmu ako sú: “Kvalita z našich regiónov”, národných dní na podporu ekonomiky “Pýtajme si slovenské” Minulý rok som v rámci Ekotop filmu prednášala po viacerých mestách na Slovensku tému, ako súvisí lokálna produkcia a výroba domácich  produktov s ekológiou, so zdravím, ekonomikou a šťastím človeka a tiež ako je dôležitá v týchto oblastiach občianska zainteresovanosť.

Už zopár rokov sa snažím rozpohybovať vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti www.odpadjesurovina.sk Momentálne sa tvorí hudba k mojim autorským textom vzdelávacieho muzikálu pre deti a mládež “Odpad je surovina”. ( hudbu v týchto dňoch tvorí Milan Dočekal, ktorý je tiež autorom viacerých hitov skupiny Team) Keď bude muzikál hotový, tak bude free k dispozícii všetkým, ktorí ho budú chcieť uviesť vo svojom repertoári. Na školách, umeleckých školách, ochotníckych súboroch…, aby sme takýmto kreatívnym sieťovaním dosiahli rýchlejšiu zmenu v zmýšľaní ľudí. Hľadám taktiež daľšie možnosti rozširovania  týchto informácií ohľadom odpadov a ochrany životného prostredia.

Zlepšenie starostlivosti o životné prostredie je nevyhnutné z hľadiska trvalej udržateľnosti života života na zemi. Vítam aktivity zdieľanej ekonomiky, aktivity ktoré napomáhajú neplytvaniu potravinami a priemyselnými výrobkami, aktivity vedúce k zmene spotrebiteľského správania a cesty k zdravému životnému štýlu. Teším sa zmýšľaniu mnohých mladých ľudí, že si omnoho viac uvedomujú naliehavosť ochrany životného prostredia a správajú sa často zodpovednejšie ako väčšina dospelých.

Mňa samú pred rokmi k takému zmýšľaniu priviedla moja teraz už dávno dospelá dcéra. Už roky nakupujem oblečenie z druhej ruky a mám z toho dobrý pocit. Snažím sa kupovať kvalitné domáce produkty a nevyhadzovať ich teda s rozumom nakupovať. Pracujem v oblasti občianskych a zamestnávateľských komunít. Zakladala som Vidiecku platformu. Nikdy, doteraz za 12 rokov aktivít, som na projekty CSR nedostala finančnú podporu zo štátu.

Pozdravujem všetkých a vážim si tých, ktorí sa zaujímajú o oblasť zlepšovania životného prostredia.

Ako prezidentka Slovenskej republiky by som pokračovala v mojich snaženiach a presvedčení ohľadom dôležitosti ochrany životného prostredia, len by moje slovo malo rýchlejší účinok na spoločnosť.

V oblasti nielen nastavenia zákonov, ale aj vplyvu na vnútorné presvedčenie občanov  a dobrovoľnosti ich konania v oblasti ochrany životného prostredia.

Bohumila Tauchmannová

Juraj Zábojník

Od útleho detstva som mal vrelý vzťah k prírode a zvieratkám. Právom môžeme byť hrdí na našu nádhernú krajinu, naše hory a lesy a je potrebné ich chrániť, ak ich chceme zachovať aj pre ďalšie generácie.

Dočítal som sa, že medzi najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku na základe medzinárodného porovnania patrí nakladanie s odpadom, kvalita ovzdušia a lesy. Vo všetkých troch oblastiach sa musíme zlepšiť.

V prípade môjho zvolenia za prezidenta SR budem podporovať šetrné využívanie prírodných zdrojov a budem sa zasadzovať za účinnú starostlivosť o životné prostredie.

Už vyše roka chodím po Slovensku, vnímam a počúvam problémy našich občanov, napr. včelárov. Rád by som taktiež spolupracoval so zvieracím ombudsmanom. Efektívna ochrana živých tvorov vždy bola a bude jednou z mojich priorít. Samozrejme, zakladom je kvalitná legislatíva a efektívne mechanizmy na vynucovanie práva.

Dr. Ing. Juraj Zábojník, PhD.

Béla Bugár

Počas prezidentskej kampane pán Bugár dostáva množstvo rôznych otázok, občas sa medzi nimi vyskytne aj taká, ktorá sa týka  ochrany životného prostredia. Pýtali sa ho napr. na to, či súhlasí s Parížskou klimatickou dohodou a čo si myslí o tom, že USA od nej odstúpili? Pán Bugár na to odpovedal nasledovne: ,,Parížska dohoda je potrebná. Zmena klímy je globálny problém, ktorý môžeme vyriešiť len na globálnej úrovni. K dohode by sme mali konštruktívne pristupovať všetci. Dôsledkom globálneho otepľovania neujdú ani tí, ktorí od zmluvy odstúpili. Sme poslednou generáciou, ktorá tento proces môže výrazne otočiť k lepšiemu.,,

Životné prostredie je v súčasnosti veľmi narušené. Platí to celosvetovo a, žiaľ, Slovensko nie je výnimkou. Je potešiteľné, že občania – skôr tí mladší – si tento fakt začínajú uvedomovať. Škody, ktoré ľudstvo napáchalo na prírode, už zrejme nevieme odstrániť. Môžeme však spomaliť negatívne javy, ktoré sú s tým spojené. Klimatické zmeny a sucho. Dobrý prezident musí ísť v týchto snahách príkladom a musí byť na čele všetkých snáh, ktoré vedú k tomu, že aj občania na Slovensku sa z polohy deklarácií posunú v čo najväčšom počte k činom. Čím viac občanov si bude chrániť svoje najbližšie okolie, tým budeme žiť zdravšie. Zodpovedný a férový prístup k životnému prostrediu sa musí stať nielen každodennou realitou, ale aj nadrezortnou témou pre všetky vlády na Slovensku. Už to nie je o dobrej vôli, je to nevyhnutnosť.

kancelária poslanca NR SR 

Milan Krajniak

“Sústredil by som sa najmä na ochranu slovenských lesov a na zamedzenie vývozu drevnej guľatiny z územia Slovenskej republiky. Som proti drancovaniu slovenských lesov.” 

Bc. Milan Krajniak