Životné prostredie

Oceány sa otepľujú

Morskí biológovia zisťujú, že mnohé druhy rýb, ktoré zvyčajne lovia v oceánoch v 200 metrových hĺbkach sa čoraz častejšie ukazujú na povrchu. Dôvodom tohto správania je otepľovanie mora a s tým spojené znižovanie obsahu kyslíka vo vode. Dravcom sa tak ťažšie dýcha v hlbokej vode.

Atmosféra planéty zachytáva viac tepla a oceány sa oteplujú. Problém otepľovania oceánov nie je tak viditeľný, ako je problém znečistenia plastami, ale kyslík je pre oceán rovnako dôležitý, ako kyslík na súši. A hoci sa jeho obsah môže líšiť v rôznych hĺbkach, zvyšujúce sa teploty mora spôsobujú, že sa hlboké oceánske oblasti s nízkym obsahom kyslíka ešte viac odkysličujú a tým sa nepriaznivo menia biotopy pod vodou.

Správa, ktorú nedávno zverejnila Svetová meteorologická organizácia, ukázala, že viac ako 90% energie zachytenej skleníkovými plynmi pohltia oceány. V minulom roku sa vo vrchných 700 až 2 000 metroch vody zistili nové maximá teplôt oceánov, ktoré prekonali predchádzajúci rekord z roku 2017.

Oceány absorbujú najviac uhlíka na planéte, približne 30% oxidu uhličitého a 93% všetkých skleníkových plynov. Oceány sa s nami snažia držať krok, ale spoločnosť, vlády a podniky musia spolupracovať na znižovaní množstva znečisťujúcich látok vypúštaných do prírody.

Zdroj: Program OSN pre životné prostredie