Enviropolitika

Klimatické zmeny spôsobujú výrazné kolísanie výnosov najčastejšie pestovaných plodín

10 najčastejšie pestovaných plodín na svete – jačmeň, maniok, kukurica, palmový olej, repka, ryža, cirok, sója, cukrová trstina a pšenica – poskytujú spolu 83% všetkých kalórií vyrobených na ornej pôde. Predpokladá sa, že výnosy budú v budúcich klimatických podmienkach dlhodobo klesať. Nový výskum ukazuje, že zmena klímy už ovplyvnila produkciu týchto kľúčových zdrojov energie – a niektoré regióny a krajiny sú na tom oveľa horšie ako iné.

Podľa štúdie vedcov klimatické zmeny spôsobujú výrazné kolísanie výnosov najčastejšie pestovaných plodín. Vplyv zmeny klímy na globálnu produkciu potravín je zväčša negatívny v Európe, Južnej Afrike a Austrálii, všeobecne pozitívny v Latinskej Amerike, a zmiešaný v Ázii a Severnej a Strednej Amerike. Polovica všetkých krajín s nedostatkom potravín zažíva pokles produkcie plodín a deje sa tak aj v niektorý bohatých industrializovaných krajinách v západnej Európe. Naopak, nedávne klimatické zmeny zvýšili výnosy niektorých plodín v niektorých oblastiach horného Stredozápadu Spojených štátov.

Sú víťazi a porazení. Výskum však ukazuje, že táto zmena sa už deje a nie je to len otázka budúcnosti.

Zmena klímy ohrozuje našu schopnosť zabezpečiť globálnu potravinovú sebestačnosť, odstrániť chudobu a dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Emisie skleníkových plynov z ľudskej činnosti a hospodárskych zvierat sú významným činiteľom zmeny klímy, zachytávajú teplo v atmosfére Zeme a spúšťajú globálne otepľovanie.

Zmena klímy má priamy aj nepriamy vplyv na poľnohospodársku produktivitu vrátane meniacich sa zrážok, sucha, záplav a geografického prerozdeľovania škodcov a chorôb. Obrovské množstvá CO2 absorbované oceánmi spôsobujú okysľovanie – znižovaniu pH zložiek životného prostredia, ovplyvňujú zdravie našich oceánov a tých, ktorých živobytie a výživa na nich závisia.

Zdroj: Phys.org, Fao.org