Odpady

Elektroodpad

V dobe, kedy je technologická novinka už o týždeň zastaraná, siahame po tých najnovších modeloch zariadení čoraz častejšie. Tie “staršie” zariadenia končia v haldách elektroodpadu, ktorý je klasifikovaný ako nebezpečný odpad a priamo ohrozuje životné prostredie.

Recyklácia elektroodpadu nie je jednoduchá. Elektroodpad je zmesou stoviek materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy (olovo, ortuť, kadmium a berýlium) a tiež nebezpečné chemikálie, ktoré majú svoju úlohu pri znečistení životného prostredia. V Európe sa len 35 % elektroodpadu recykluje správne, podľa príslušných noriem EU. A to je jeden z dôvodov, prečo ľudia volajú po udržateľnosti nakladania s výpočtovou technikou všade na svete.

V ideálnom prípade smeruje stará alebo pokazená elektronika do rúk zodpovedných spoločností, ktoré ju rozrobia a jednotlivé komponenty zrecyklujú. Bohužiaľ, takto to vyzerá len veľmi zriedkavo. Manuálne rozrábanie elektroniky je drahé, a tak oveľa častejšie končí na nákladných lodiach smerujúcich do Číny, Malajzie, Pakistanu, Ghany či Nigérie.

Málokto, kto žije alebo pracuje v blízkosti smetiska, sa dožíva vyššieho veku. Denne dýchať výpary zo spálených plastov a gumy a sedieť na pôde, do ktorej vytekajú chemikálie z batérii, ešte nikomu život nezlepšilo. Každý deň v prístave v Lagose vyložia niekoľko desiatok kontajnerov plných elektroniky. Zhruba 45 % pochádza z USA a ďalších 45 % z EÚ. Väčšinou ide o pokazenú elektroniku, ktorá nemá pre krajinu žiadny význam a končí na skládkach odpadu.

Predstav si úplne bežnú situáciu: Ideš si vybrať nový notebook, mobil, foťák alebo nejakú inú elektroniku a prvé na čo pozrieš je cena a následne parametre daného produktu, máme pravdu? Stačí ak si sám pobeháš všetky známe e-shopy s elektronikou či kamenné predajne a hneď zistíš, že ak chceš kvalitný “stroj”, tak v 99 % prípadov musíš proste siahnuť hlbšie do vrecka.

Samozrejme, výkon aj cena sú dôležité elementy, no nejde tu len a len o ne. Každý máme milión “dôležitejších” svojich problémov, no niekedy by možno nebolo na škodu si uvedomiť, že každoročne končí na smetisku obrovské množstvo elektroodpadu. Pomerne vysoké % z tohto odpadu tvorí aj použitá výpočtová technika. Odpad a jeho negatívny dopad na našu planétu asi nie je žiadna novinka. Je to celosvetový problém, ktorý proste treba riešiť. Trend “udržateľnosti” patrí medzi tie najaktuálnejšie trendy súčasnosti a priamo sa dotýka aj výpočtovej techniky. Aj ty sám vieš pomôcť k tomu, aby si prispel k zmene.

Receptom na úspech je renovovaná výpočtová technika.

Na Slovensku sa môžete obrátiť napríklad aj na značku Refurbished. Ekologicky zhodnocujú počítače, notebooky, monitory či inú výpočtovú techniku a dajú jej druhú šancu. Ak si však myslíte, že si kúpite doškrabaný notebook s pochybnou batériou za tretinovú cenu, ste na omyle. Aj v ekologickom ponímaní sa kladie dôraz na precíznosť a uspokojenie potrieb zákazníka. Renovovaný notebook nielen vyzerá, ale aj funkčne zodpovedá novému produktu. Nákupom renovovaných, recyklovaných výrobkov, bez dodatočných obalov jednoznačne ušetríte nielen prírodu, ale aj vlastnú peňaženku.