Enviropolitika

Rada Európskej únie schválila nové pravidlá pre plasty na jednorazové použitie

Rada Európskej únie prijala ambiciózne opatrenia navrhnuté Komisiou na riešenie problému morského odpadu pochádzajúceho z 10 typov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach, ako aj z opusteného rybárskeho výstroja a oxo-degradovateľných plastov.… Čítaj viac Rada Európskej únie schválila nové pravidlá pre plasty na jednorazové použitie

Enviropolitika

Natura 2000

Ľudia z celej Európy vyjadrili vážne obavy v súvislosti so stratou ich biodiverzity. V reakcii na tieto rastúce obavy si hlavy štátov a vlád EÚ stanovili ambiciózny cieľ zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity v Európe do roku 2020.… Čítaj viac Natura 2000